Prohlášení o soukromí

Prace i brigády se stará o vaše soukromí  a vyvíjí technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online zážitky. Toto prohlášení o ochraně soukromí, je platné pro  web Prace i brigády a určuje jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Prace i brigády souhlasíte s praktikami popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování vašich osobních dat

Prace i brigády shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Prace i brigády také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou pro váz unikátní jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také existují automaticky shromážděné informace o hardwareu asoftwareu vašrho počítače  zde na Prace i brigády. Ty mohou obsahovat: vaše IPčko, typ browseru, doménové jména, časy přístupu a adresu referujícího webu. Tyto informace jsou Prace i brigády využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Prace i brigády.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Prace i brigády, mohou být využívána a shromažďována ostatníi uživateli. Poznámka: Prace i brigády nezkoumá obsah žádné z vašich privátních komunikací.

Prace i brigády doporučuje přečíst si prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Prace i brigády, abyste porozuměli tomu jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je zdílí.. Prace i brigády není zodpovědný za zásady ochrany osobních údajů mimo Prace i brigády a  mimo rodinu webů Prace i brigády.

Použítí osobních informací

Prace i brigády shromažďuje a používá vaše osobní informae k provzu webu Prace i brigády  a k poskytování služeb, o které jste požádali. Prace i brigády také používá vaše identifikační údaje k nabízení dalšího zboží a služeby dostupných z Prace i brigády a jeho částí. Prace i brigády vás také může kontaktova skrzevá ankety, aby prozkoumal vaše názory na aktuálně poskytované služby a na potenciálně nové služby. Navíc Prace i brigády může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám omáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišǒvat dodávky. Všechny takovéto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí služeb obědnaných Prace i brigády a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Prace i brigády nevyužívá nabo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Prace i brigády udržuje trackovací informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Prace i brigády za účelem zjištění jaké služby Prace i brigády jsou nejvíce oblíbené. Tato data jsou využívína k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Prace i brigády jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Prace i brigády prozradí vaše osobní informace bez upozornění pouze pokud je o to požádán institucí, které k tomu  má zákonné oprávnění, nebo pokud sy myslíme, že tato akce je nezbytná k: (a) zajištění souladu obsahu a služeb webo Prace i brigády se zákonem; (b) ochraně a obraně práv a majetku Prace i brigády; a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Prace i brigády nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Prace i brigády používá "cookies" za účelem zlepšení personalizovaného zážitku. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zabezpečení vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je říci webserveru, že ste se vrátili na specifickou stránku. Na příklad, pokud si personalizujete stránky Prace i brigády pages nebose tu registrujete k odběru služeb, cookie pomůže portálu vyvolat specifické informe, když se na něj znovu vrátíte. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doeučení atd. Pokud se vrátíte na stejný portál, informace, které ste před tím poskytli jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Prace i brigády, které jste si kustomizoval(a).

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. Pokud cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Prace i brigády nebo jiných websiteů.

Bezpečnost vašich osobních informací

Prace i brigády zabezpečuje vaše osobní informace prozi neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Prace i brigády uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněné proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen pomocí kryptování, jako jeSecure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Prace i brigády může občas updatovat prohlášení o nakládání s osobními údaji jako reakci na svoji politku nebo žádosti uživatelů. Prace i brigády vás vyzývá abyste občas zkontrolovali toto prohlášení a byli si jisti, jak Prace i brigády nakládá s vašimi informacemi.

Kontaktní informace

Prace i brigády vítá vaše komentáře k tomuto prohlášení. Pokud si mislíte, že Prace i brigády se nedrží tohoto prohlášení, prosím, kontaktujte nás na mkyr@kdsoft.cz. Použijeme komerčně vhodné řešení k tomu, abychom identifikovali a odstranili případné nedostatky.
Đ.
(Pokus o přesný překlad originálního prohlášení DNN)